Copyright © Marie Rosenqvist 2009-2016. All rights reserved. Alla fotografier och texter tillhör Marie Rosenqvist om inget annat anges. All kopiering/publicering utan tillstånd är förbjuden.

lördag 27 juli 2013
    Kan själen bli störd
    under sin resa?

    Kan livskraften lämna
    utan att passera
    Och samtidigt suga in
    energi på nytt?
   
    Kan himlens nät binda
    hjulets snurrande surr
    Där pulsen finner mening?

    Strukturer av det synligt osynliga
    är bortom all tid
    Och rum

    Oföränderligt tillstånd
    av ett evigt virrvarr
    Men också föränderligt
    i all sin lycka

    Hur hänger allt ihop?


    /Mtisdag 16 juli 2013
    Jorden
    Luften
    Och himlen
    Utan att drunkna

    Att komma dit
    är som att hamna i den okända
    framtidens dimmiga trappa
    I ett enda andetag i ruset av då

    Det suget tar henne också framåt
    I allt det vackra
    Varför blev det inte så?

    Hon blev kastad åt sitt eget öde
    Bort bort, där hon sjönk
    Utan att egentligen förstå

    På jorden där hon går
    I luften hon andas
    Där hon hon
    åter är den finaste pärla

    Och himlen...
    Den kan vänta


    /M


tisdag 9 juli 2013
    Lyssna till din längtan
    utan missmodets väntan
    Fly inom dig själv
    i ditt levande liv
    Säg, jag är här här här

    Korsvägen över livets hav...


    /M


måndag 1 juli 2013
   Ett år av väntan
   Tiden innan, tiden efter
   Och tiden däremellan

   Den sista vilan blev inte den sista viljan
   Den sista viljan blev någon annans
   Jag vet inte riktigt vad ska jag tycka om det

   Det är svårt med döden

   Det påtagliga, det definitiva
   Det jag inte kunde greppa då
   Det finns där nu

   Kärleken från henne kommer jag alltid att bära med mig

   Vila i frid, Vida
   Nästa gång kommer jag med vilda blommor
   Det tyckte du så mycket om
   Nu vet jag ju var du finns

   Jo, jag har en del att säga också...

 
   /M 
 
coolphotoblogs - listed
coolphotoblogs My profile

Copyright © Marie Rosenqvist 2009-2016. All rights reserved. Alla fotografier och texter tillhör Marie Rosenqvist om inget annat anges. All kopiering/publicering utan tillstånd är förbjuden.