Copyright © Marie Rosenqvist 2009-2016. All rights reserved. Alla fotografier och texter tillhör Marie Rosenqvist om inget annat anges. All kopiering/publicering utan tillstånd är förbjuden.

måndag 16 september 2013
    Låter mig fångas i svärmiska dagar
    Väl dolda i dimmornas dimmor
    Det formlösa blir flytande och intar mjuka skepnader
    I skuggornas sken

    Under skuggornas sken i de blindas akt
    omfamnar jag det sköna i det vilda och det fria
    Sakta sakta blir jag åter jag

    Det är smärtsamt vackert och oändligt diffust
    Som en mystisk gåta rör jag om
    Blir lyrisk i en Thåström sång

    Inne i det dunklas suddighet blir vi de osynliga
    Gripbart för de andra som ser
    De visar vägen för de ständigt blinda

    I skuggornas sken blir dimmorna klara
    Saknaden av en annan annan,
    där jag är jag och annan, en just annan

    Dansens svärmeri är aldrig någonsin förbi
    I varandra blir skepnaderna fria...


    /M 
coolphotoblogs - listed
coolphotoblogs My profile

Copyright © Marie Rosenqvist 2009-2016. All rights reserved. Alla fotografier och texter tillhör Marie Rosenqvist om inget annat anges. All kopiering/publicering utan tillstånd är förbjuden.