Copyright © Marie Rosenqvist 2009-2016. All rights reserved. Alla fotografier och texter tillhör Marie Rosenqvist om inget annat anges. All kopiering/publicering utan tillstånd är förbjuden.

tisdag 21 januari 2014




   Som att färdas längs vägen utan att finna en port...

   Ett sökande efter den egna sanningen där också andra kan känna igen sig
   Jag försöker gripa tag om en känsla, en stämning
   I efterstadens ljus

   Tid för eftertanke
   Om än bara för en kort stund
   Berörs jag av allt jag ser

   "Övergången från mörker till ljus, från förgänglighet till evigt liv"

   Säg mig, vart är jag på väg nu...


   /M

 
 
coolphotoblogs - listed
coolphotoblogs My profile

Copyright © Marie Rosenqvist 2009-2016. All rights reserved. Alla fotografier och texter tillhör Marie Rosenqvist om inget annat anges. All kopiering/publicering utan tillstånd är förbjuden.