Copyright © Marie Rosenqvist 2009-2016. All rights reserved. Alla fotografier och texter tillhör Marie Rosenqvist om inget annat anges. All kopiering/publicering utan tillstånd är förbjuden.

torsdag 2 juli 2009
Självförnekelse...

Bor den i dig?
I mig?
I oss alla?

Vad består den av och varför?

Livet bär vi med oss med eller utan bagage, men om
bagaget tynger och inte blir avlastat - i tid.

Vad händer med oss då?
Är det då vi rasar samman och förlorar greppet?

Kierkegaard lämnade djupa spår när han myntade;
"Livet kan bara begrundas bakåt men måste levas framåt."/M

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

 
coolphotoblogs - listed
coolphotoblogs My profile

Copyright © Marie Rosenqvist 2009-2016. All rights reserved. Alla fotografier och texter tillhör Marie Rosenqvist om inget annat anges. All kopiering/publicering utan tillstånd är förbjuden.