Copyright © Marie Rosenqvist 2009-2016. All rights reserved. Alla fotografier och texter tillhör Marie Rosenqvist om inget annat anges. All kopiering/publicering utan tillstånd är förbjuden.

torsdag 14 maj 2009
Det händer att mina tankar svävar över allt vad jag kallar förnuft.
Eller rättare sagt sunt förnuft. All reson, vishet och klokhet rinner
ut i sanden och kvar blir bara tomhet. Tomhet över vad?

Min känsla över vad som är förnuft eller inte tar över och lämnar
kvar en förnimmelse av en märklig sinnesstämning, en aning
av intryck här och nu som dröjer sig kvar. Länge.

Vill inte känna, bara känna...


/M
 
coolphotoblogs - listed
coolphotoblogs My profile

Copyright © Marie Rosenqvist 2009-2016. All rights reserved. Alla fotografier och texter tillhör Marie Rosenqvist om inget annat anges. All kopiering/publicering utan tillstånd är förbjuden.